Medlemsskab

Kontingent for træning betales 2 x årligt.


Kontingent dækker for træning udendørs forår og efterår, samt indendørs træning vinter. 


Indmeldelse i RB skal ske via hjemmesiden - Klik på den afdeling du eller dit barn skal meldes ind i.

Her er lidt hjælp til, hvordan du melder dit barn ind i den rigtige afdeling : Fx betyder "U9" under 9 år. Man er altså U9-spiller i RB , hvis barnet er under 9 år men over 8 år.

 

Ved indmeldelse i RB giver du dit samtykke til, at billeder af medlemmet må anvendes offentligt, fx på klubbens hjemme- eller facebookside. Hvis du ikke selv - eller dit barn ikke må bruges på disse sider, skal du give skriftlig besked til webmaster@r-b.dk

 

Ved indmeldelse bekræfter du ligeledes at vedtægterne omkring ind & udmeldelse som står skrevet herunder er læst.


- Indmeldelse skal ske elektronisk via hjemmesiden. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge.


- Udmeldelse skal ske via mail til sekretær Joan Østerbye : oesterbye@mail.dk  -  med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode hvilket vil sige senest pr 15/1 & 15/7.


Reg nr. 0860

Konto nr. 0001093665